Lisansüstü Tez Savunma ve Jüri Üyelerinin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Eğitim ve Öğretim İlkeleri