DOKTORA TİK TEZ RAPORU HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI