Kurumun Temel Değerleri
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık,
 • Milli ve evrensel değerlere bağlılık,
 • Bilimsel etik kurallara sahip çıkma,
 • Erciyes Üniversitelilik kimliğinin oluşturulması,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi,
 • İşbirlikli ve etkin çalışma kültürünün oluşturulması,
 • Fırsat eşitliği ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda paydaş memnuniyetinin sağlanması,
 • İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve kültürel değerlere saygı,
 • Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi,
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalitenin korunması.
Kurumun Temel Hedefleri
 • Öğretim kalitesinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması
 • Lisansüstü eğitimin niteliğinin geliştirilmesi
 • Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması
 • Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması
 • Üniversitenin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi
 • Bilimsel yayın kalitesinin artırılması
 • Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması
Adres : Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası Zemin Kat Talas Yolu 38039 KAYSERİ
Telefon : 0352 437 93 39
Faks : 0352 437 93 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66
E-Posta : ebilerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu