Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün misyonu, Erciyes Üniversitesinin üstlendiği genel misyon doğrultusunda, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini etkili bir şekilde sürdürmelerini sağlamaktır.
Vizyonumuz; ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin eğitimde rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, küresel düzeyde faaliyet gösterecek etkili ve nitelikli araştırmacılar yetiştiren, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, ilkeli ve tutarlı olmasının yanı sıra demokratik, katılımcı, şeffaf, öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışıyla tanınan saygın bir kuruluş olmaktır.
Adres : Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası Zemin Kat Talas Yolu 38039 KAYSERİ
Telefon : 0352 437 93 39
Faks : 0352 437 93 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66
E-Posta : ebilerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu