TARİHÇE

Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 26 Şubat 2010 Tarihli ve 27505 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  01/02/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Enstitümüz toplam 464 öğrenci ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretimine devam etmektedir.