ENSTİTÜ YÖNETİMİ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Doç. Dr. Cevdet KIRPIK Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Remzi KILIÇ Üye
Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN Üye
Doç.Dr.Cemalettin IŞIK Üye
Gülşen UZUNOĞLU Raportör

 

ENSTİTÜ KURULU
Doç. Dr. Cevdet KIRPIK Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN Üye
Prof. Dr. Remzi KILIÇ Üye
Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN Üye
Gülşen UZUNOĞLU Raportör

  

ENSTİTÜ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Başkan
Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU Üye
Gülşen UZUNOĞLU Üye

 

İDARİ PERSONEL

Gülşen UZUNOĞLU   guzunoglu@erciyes.edu.tr Enstitü Sekreteri                       
Tel: 207 66 66-47600-47605
Şerife KURNAZ serifekurnaz@erciyes.edu.tr

Özel Kalem

(Bilgisayar İşletmeni)        

Tel: 47600-  47601
Mehmet YUMUK          myumuk@erciyes.edu.tr

Muhasebe

(Teknisyen)                      

Tel: 47608
Mehtap HAZIRCI mehtaphazirci@erciyes.edu.tr

Yazı İşleri

(Tekniker)                          

Tel: 47607
Nurullah GENÇ  

Yardımcı Hizmetler

(Hizmet Alımı)                

Tel: 47610