ENSTİTÜ YÖNETİMİ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Cevdet KIRPIK Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr.ç. Üyesi. Neşet MUTLU Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Remzi KILIÇ Üye
Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN Üye
Prof. Dr. Hasan KAYA Üye
Halil KARAMÜDÜROĞLU Raportör

 

ENSTİTÜ KURULU
Prof. Dr. Cevdet KIRPIK Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr.ç. Üyesi. Neşet MUTLU Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan KAYA Üye
Prof. Dr. Remzi KILIÇ Üye
Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN Üye
Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK Üye
Halil KARAMÜDÜROĞLU Raportör

  

ENSTİTÜ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Başkan
Dr. Öğr.ç. Üyesi. Neşet MUTLU Üye
Halil KARAMÜDÜROĞLU
Üye

 

İDARİ PERSONEL

Halil KARAMÜDÜROĞLU   hkaramuduroglu@erciyes.edu.tr Enstitü Sekreteri                       
Tel: 207 66 66-47600
Şerife KURNAZ serifekurnaz@erciyes.edu.tr

Özel Kalem

       

Tel: 47600-  47601
Mehmet YUMUK          myumuk@erciyes.edu.tr

Muhasebe

                      

Tel: 47608
Mehtap HAZIRCI mehtaphazirci@erciyes.edu.tr

Yazı İşleri

                          

Tel: 47607
Nurullah GENÇ  

Yardımcı Hizmetler

               

Tel: 47610