Öğretim Elemanları

                                                                                                         YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Prof Dr.Mustafa Zülküf ALTAN Bölüm Başkanı
  Bölüm Başkan Yardımcısı  
  Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof Dr.Mustafa Zülküf ALTAN
Doç.Dr. Hüseyin ARAK  
Doç.Dr.İsmail ÇAKIR
Doç.Dr.Adem S.TURANLI
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ŞAHAN
Yrd.Doç.Dr.Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER
Öğr.Gör.Abdullah GÖKŞİN
Öğr.Gör.Erdem AKBAŞ
Arş.Gör.Hale ORTAKÖYLÜOĞLU
Arş.Gör. Ufuk GİRGİN
Arş.Gör.Yasemin ACAR ÇİMEN