Ana Bilim Dalı isimleri değişti, tezimde eski ismimi yoksa yenisini mi kullanacağım?

2017 Yılından Önce Enstitümüze Kayıt Yaptırmış olan öğrenciler mezun olurken anabilim dalı ve bilim dalı isimlerini eski isimleri ile kullanacaklardır. ÖRNEK Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalındaki Bir öğrenci İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı olarak anabilim dalının eski ismini kullanacaktır.

Tezimi tamamladım ne yapmam gerekir?

Websitemizde Mevzuat >> Yönergeler >> EBİL TEZ HAZIRLAMA ve TESLİM YÖNERGESİ dokümanında gerekli bilgiler mevcuttur. Savunma öncesinden diploma alıncaya kadar bütün aşamalarda yapılması gereken işlemler detaylı bir şekilde anlatılmıştır.  

Enstitü öğrencisi olmak için ne yapmalıyım?

Enstitümüz web sayfasının duyurular kısmında yer alan lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları ilanında yer alan şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir.  

Lisansüstü program başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Öğrenci alımı, güz yarıyılında ve nadiren de bahar yarıyılında yapılmakta olup süreçle ilgili tarihler Web sayfamızdan ilan edilmektedir.

Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru şartlarımız öğrenci alımı kontenjanlarında ilan edilmektedir. Söz konusu şartlar ayrıca Enstitü web sayfasındaki Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de yer almaktadır. Başvuruda mezun olma şartı vardır.

Başvuruyu posta aracılığı ile yapabilir miyim?

Posta aracılığı ile başvuru yapılamamaktadır.

İlgili programa öğrenci alınırken sıralama nasıl yapılmaktadır?

Buna dair açıklamalar öğrenci alım ilanlarında belirtilmektedir.

 

Kayıt için hangi belgeler gerekmektedir?

Buna dair açıklamalar öğrenci alım ilanlarında belirtilmektedir.

 

Eksik belge ile müracaat yapabilir miyim?

Hiçbir şekilde eksik belge ile başvuru yapamazsınız.

 

Kaydımı başkası yaptırabilir mi?

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Noter onaylı vekalet sahibi kişiler de kişi adına başvuru yapabilirler.

 

Yedekten girme şansım var mı?

Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek olan adayların sıralamaya göre kayıtları yapılmaktadır.

 

Ders kaydı yaptırırken katkı payı ödeyecek miyim?

Kayıt yenileme, ders seçme ve harç ödemeleriyle ilgili gerekli açıklamalar; Üniversitemiz ve Enstitümüzün web sayfalarında kayıt yenileme tarihlerinde yapılmaktadır.

 

Bir dönemde kaç kredi almak zorundayım?

Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok 45 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.

Öğrenci ders döneminde bir öğretim üyesinden en çok ne kadar ders alabilir?

Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri haricinde aynı öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.

Ders kayıt işlemlerinin aşamaları nelerdir?

Ders kaydı yaptırmadan önce danışman öğretim üyesiyle görüşmeniz gerekmektedir. Enstitümüz web sayfasında ilan edilen ilgili döneme ait alacağınız dersleri belirledikten sonra sistem üzerinden danışman öğretim üyenizle birlikte ders kaydını yapıp katkı payı yatıracak sürede iseniz katkı payını yatırmanız gerekmektedir.

Danışman hocama nasıl ulaşırım?

İletişim bilgilerine web sitemizdeki “öğretim elemanları” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Eksik kredi veya yanlış ders alımında ne yapmalıyım?

Akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri arasında bu düzeltmeleri danışmanınızla birlikte yapabilirsiniz.

 

Ders kaydı yaptırmazsam ne olur?

İlgili dönemi ait hiçbir öğrencilik haklarından faydalanamazsınız. Enstitüden hiçbir belge alamazsınız (Paso, kimlik, askerlik tecil belgesi, öğrenci belgesi vb). Kayıt yaptırılmayan süreler öğretim süresinden sayılmasından dolayı kaydınız  silinme durumuna gelebilir.  (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği İlişik Kesme, Kayıt Silme MADDE 30)

Katkı payını ne zaman ödemem gerekiyor?

Yasal öğrenim süresini dolduran öğrenciler  Enstitü web sayfasında ilan edilen dönemlerde katkı paylarını yatırmak zorundadır.

 

Katkı payı ödemezsem ne olur?

İlgili dönemine ait hiç bir öğrencilik haklarından faydalanamazsınız. Enstitüden hiçbir belge alamazsınız (Paso, kimlik, askerlik tecil belgesi, öğrenci belgesi vb).

 

Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilenadayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar, bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

Bilimsel Hazırlık Programı kaç yarıyılda tamamlanır?

Bilimsel hazırlık programı tamamlama süresi 1 yıl yani iki yarıyıldır. Bu süre normal program süresine dâhil edilmez.

Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS’ye denk gelen dersleri iki yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir.

Bilimsel hazırlık programında üstten ders alabilir miyim?

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen

derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15 AKTS kredisini aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programlarından daha önce almamış olmak şartı ile en fazla 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açılmamış ise lisans programlarından da ders aldırılabilir.

Bilimsel hazırlık kapsamında kaç ders alınmalı?

Bilimsel hazırlık programında öğrenci en az 30 AKTS alıp başarmak zorundadır.

 

Özel öğrenci olarak hangi derslere başvuru yapabilirim?

Özel öğrenci olarak güz ve bahar yarıyıllarında yalnızca Enstitümüz kesin kayıtlı öğrencilerinin kayıt yaptırdığı, açılan derslere kayıt yaptırabilirsiniz.

Özel öğrenci başvuru tarihleri ne zamandır?

Güz, bahar yarıyıllarında Enstitü web sayfamızda yer alan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapabilirsiniz.

Özel öğrenci olarak kaç kredi alabilirim?

Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 2 ders olmak üzere toplam iki yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler 2 yarıyıldan fazla eğitim göremezler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Özel öğrenci olarak ne kadar ücret ödemeliyim?

Özel öğrenci başvuru ücretleri her kayıt döneminde kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

 

Özel öğrenci başvurularında hangi belgeler gereklidir?

Lisans son sınıfta okuyan öğrenciler öğrenci belgesi ile Not Durum Belgesi; mezun olanlar ise Not Durum Belgesi, diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi ile müracaat edebilirler.

 

Özel öğrenci olmak için ilk önce nereye başvurmalıyım?

İlgili Anabilim Dalı Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

 

Özel öğrenci olarak aldığım dersleri en geç kaç dönem içerisinde saydırmam gerekli?

Özel öğrenci statüsündekiler normal öğrenci durumunu hak kazandıkları takdirde son iki yılda almış oldukları dersleri, kredili dersler olarak saydırabilirler. Aksi halde alınmış olan dersler krediden sayılmaz.

 

Yatay geçiş için şartlar nelerdir ?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü madde 17 ve yatay geçiş ilanlarına bakılmalıdır.

 

Yatay geçiş işlemleri nasıl yapılır?

Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

 

Başvurduktan sonra kabul edilme kriterleri nelerdir?

Şartları sağlayan, gerekli belgeleri teslim ederek başvurusunu yapan öğrenciler başvurdukları yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.

 

Yatay geçiş yapıldıktan sonra, daha önce aldığım dersleri saydırılabilir miyim?

Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

 

Yatay geçiş başvuruları ne zaman yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır. 

 

Enstitüye kayıt yaptırdıktan sonra askerlik işlemleri ile ilgili neler yapmalıyım?

Askerlik sevk tehiri için enstitüye dilekçe vermeniz gerekmektedir.

 

Askerliğimi en çok kaç yıl erteletebilirim?

Bilimsel hazırlık; 4 yıl 4 ay

Yüksek lisans; 3 yıl 4 ay

Doktora; 6 yıl

Erteleme işlemlerini nasıl yapabilirim?

Eğer daha önce sevk tehir işlemi yaptırmışsa bu sürenin bitimine iki ay kala Enstitümüze dilekçe ile başvurmanız gerekir.

 

Erteleme işlemi yaptırdığım halde askere gitmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Askerlik sevk tehiri iptali için enstitümüze dilekçe vermeniz gerekmektedir.

 

Askerlik sevk tehiri için enstitünüze vermiş olduğum dilekçenin sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Askerlik sevk tehiri yapılan öğrencilere OBİSİS öğrenci programından mesaj gönderilmektedir.

 

Tez dönemine geçmek için en az kaç kredi almam gerekir?

Teze geçebilmek için öğrenci ders dönemlerinde en az 60 AKTS dersten başarılı olmak zorundadır.

 

Seminer dersi zorunlu mudur?

Seminer dersi Yüksek Lisans ve Doktorada her öğrencinin ders döneminde alması gereken zorunlu bir derstir.

 

Yüksek Lisans tez dönemine geçişte hangi işlemleri yaptırmam gerekir?

Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın başına kadar tez danışmanı tarafından anabilim/ dalı başkanlığına sunulur. Bunun için web sayfamızdaki son başvuru tarihine dikkat etmek gerekir.

 

Tez danışmanımı değiştirebilir miyim?

Yüksek lisans ve doktora ders/tez danışmanı ataması birinci yarıyılın başında yapılır.

Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Tez döneminde hangi dersleri almam gerekir?

Tez döneminde Tez Çalışması ve Uzmanlık alan dersini almanız gerekir.

 

Tez Çalışması ve Uzmanlık alan dersinden başarısız olursam ne olur?

Başarısız olunan dersler yeniden alınarak başarılması gerekmektedir.

 

Tez yazarken nelere dikkat etmeliyim?

Tezlerin, Enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazılıp danışman tarafından kurallara uygunluğu yönünden incelenmesi gerekmektedir.

 

Tez İzleme Komitesi (TİK) tarafından tez çalışmasında başarısız olursam ne olur? (Doktora Öğrencileri)

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

Tez savunması aşamasına geldiğimde neler yapmalıyım, Tezi savunduktan sonra yapacağım işlemler nelerdir?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  42. ,  50. , 51. ve 55.  Maddeleri uygulanır.

 

Mezuniyet için hangi belgelere ihtiyacım var?

Mezuniyet ile ilgili ayrıntılı bilgiler enstitü web sayfasının Mevzuat >> Yönergeler >> EBİL TEZ HAZIRLAMA ve TESLİM YÖNERGESİ  dokümanında yer almaktadır.

Adres : Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası Zemin Kat Talas Yolu 38039 KAYSERİ
Telefon : 0352 437 93 39
Faks : 0352 437 93 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66
E-Posta : ebilerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu